ul. Portowa 33, 47-206 Kędzierzyn-Koźle
+48 77 482 38 51
zbyt@inmet.pl

Polityka jakości

Spółdzielnia Inwalidów INMET Zakład Pracy Chronionej

Polityka Jakości Spółdzielni Inwalidów INMET

Polityka jakości jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania Spółdzielni.

Ustanowione cele i realizacja coraz bardziej ambitnych zadań dają gwarancję, że oferowany towar zawsze będzie spełniał wymagania klienta.

Zaufanie klientów osiągane jest poprzez zapewnienie wysokiej jakości towarów i usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby. Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez wdrożenie i utrzymanie w Spółdzielni Systemu Zarządzania Jakością, w zakresie produkcji form do pieczenia. Najwyższe kierownictwo Spółdzielni zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, która w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności oraz unowocześniane wyposażenie techniczne pozwala na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, a tym samym utrzymanie i rozwijanie pozycji Spółdzielni na rynku krajowym i międzynarodowym.

Każdy członek zespołu Spółdzielni jest świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu klienta, a polityka jakości jest mu znana i zrozumiana.

Główne kierunki działania w celu realizacji polityki to:

• ciągły rozwój umiejętności i wiedzy naszych pracowników,
• pogłębianie udziału pracowników w rozwoju, działaniach i decyzjach podejmowanych przez Spółdzielnię,
• ciągłe doskonalenie skuteczności działania systemu zarządzania jakością,
• doskonalenie kontroli jakości,
• rozwój naszych usług projektowych,
• kształtowanie wśród pracowników przekonania o ważności Systemu Zarządzania oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy,
• motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i wysokiej jakości pracy na każdym stanowisku poprzez organizowanie szkoleń,
• świadome przestrzeganie zasad ustanowionego zintegrowanego systemu zarządzania na każdym stanowisku,
• ciągłe zaangażowanie kierownictwa i pracowników Spółdzielni w doskonalenie organizacji pracy.

EnglishPolandGerman